Information til forbrugerne vedr. grundbeløb

20. marts 2019

Information til Forbrugerne

Hen over sommeren og efteråret 2018, har der været skrevet og sagt meget omkring prisstigninger på fjernvarmen. Vi vil her prøve at redegøre for at dette ikke kommer til at omfatte eller få konsekvenser for forbrugerne hos Ryomgård Fjernvarme.

Grundbeløbet Som det blev omtalt i danske medier, forsvinder grundbeløbet fra den 1. januar 2019. Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, der blev indført i 2004 ifm. liberaliseringen af elmarkedet. Det blev indført for at sikre, at værkerne kunne være til rådighed for at holde hånden under Danmarks elforsyning også i perioder med lave elpriser. Grundbeløbet hænger sammen med markedsprisen for el, og når elprisen falder, stiger tilskuddet.

Det var forventningen, at elpriserne efter liberaliseringen af elmarkedet ville stabilisere sig på et højere niveau inden 2019, så værkerne ved udløbet af tilskudsordningen ikke ville behøve den længere. Sådan er det imidlertid ikke gået, og derfor står mange kraftvarmeværker med et økonomisk underskud, når de skal undvære grundbeløbet fra 1. januar 2019.