Kommunikation via mail og SMS med forbrugerne - Ændring i almindelige bestemmelser punkt 1.5

13. oktober 2021

I henhold til EU-reglerne er Ryomgård Fjernvarme forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker Ryomgård Fjernvarme at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i Ryomgård Fjernvarmes almindelige bestemmelser punkt 1.5. Første udsendelse bliver med årsopgørelse 2021 ultimo januar 2022.