Gravearbejde ifbm.tilslutning Ryomgård Realskoles Pavillon

Fra 19/10 2020 til og med 6/11 2020 vil der være gravearbejde ifm. tilslutning af fjernvarme til Ryomgård Realskoles nye pavillon for enden af Hasselvej. Der vil være opgravet fra Poppelvej til enden af Hasselvej. Vi arbejder så hurtigt vi kan og beklager de gener det må medføre. Datoerne er ca.-angivelse. Vi opdaterer løbende.
12. oktober 2020