Bestyrelsen

 • Helge Sørensen
 • Næstformand
 • Benny Henningsen
 • Sektretær
 • Benn Schmidt
 • Kasserer
 • Claus Rank
 • Bestyrelsesmedlem
 • Philip Gerstrøm
 • 1. suppleant
 • Dan Föh
 • 2. suppleant