Hvor kommer varmen fra?

Fra oliefyr til halmkedel, vi er ved at få ny halmkedel fra Linka.

Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. startede tilbage i 1959 med 59 forbruger, som et oliefyret værk på Markedsgade 4 A.

I 1989 flyttede værket til sin nuværende adresse på Frederikslundvej 1, og overgik til et 4 MWh halmfyret anlæg med en 4 MWh oliekedel som reserve/backup.

I 1989 var der 260 eksisterende/tilmeldte forbruger, i 1999 var der 360 forbruger, i 2009 var der 588 forbrugere og i 2020 er der 708 forbrugere.

Varmeproduktionen sker på halmvarmeværket på Frederikslundvej 1 og via pumpestationen på Markedsgade 4 A, og er baseret på varme fra halmkedlen. Varmeydelsen på kedlen er i dag oppe på 8 MWh i spidsbelastning. På årsbasis bliver der brændt ca. 10.500 bigballer eller ca. 5.500 tons halm af.

I 2005 blev der bygget en akkumuleringstank for at øge forsyningssikkerheden i spidsbelastning, og i årene 2009 til 2011 er kedelanlægget blevet renoveret og pumperne til bynettet er blevet ombygget, og lagerkapaciteten på halmlageret er udvidet svarende til 14 dages varmeproduktion om vinteren.

Der er i dag fjernvarmeforsyning i hele Ryomgård by med undtagelse af erhvervsområdet i den sydlige del af byen. Derudover forsynes Marie Magdalene med varme fra fjernvarmeværket.

I perioder, hvor halmkedlen ikke er i drift, kan akkumuleringstanken dække forsyningen med oliekedlen som backup. Det har dog ikke været aktuelt at bruge oliekedlen de sidste 10 år, hvor al produktion er sket fra halmkedlen produceret på CO2-neutral brændsel til de tilsluttede forbrugere.