Prisstigning 2023

10. oktober 2022

Kun lille prisstigning i vente på fjernvarmen i 2023

Vi fastholder varmeprisen for resten af året 2022.

Selv om Ryomgård Fjernvarme arbejder ihærdigt på at levere så billig varme som muligt, kan vi desværre ikke undgå prisstigninger i 2023.

Ryomgård Fjernvarme skal som forsyningsselskab drives efter ”hvile i sig selv” princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal balancere.

Udefrakommende sammenfald har gjort, at energiforsyningen er helt ude af takt. Elprisen er på himmelflugt, prisen på fjernvarmerør og forbrugsmaterialer til forsyningsnettet er steget med op til 200 %, og leveringstiden på materialer er kraftigt stigende.

Da vi ikke er færdige med at forhandle de sidste halmkontrakter på plads endnu, kan vi dog berolige forbrugerne med, at vi forventer en prisstigning, som ikke vil overstige kr. 1000,- pr. år  for et standardhus på 130 m2, som er sat til et varmeforbrug på 18,1 MwH i forbrug pr. år. Nævnte prisstigning er med forbehold.

Til trods for denne marginale prisstigning for 2023, er denne dog ikke i nærheden af, hvad vi på dette tidspunkt ser af prisstigninger iblandt forsyningsselskaberne i Danmark som helhed. 

Er der spørgsmål eller ønskes der rådgivning i forbindelse med tilslutning af fjernvarme, skal I altid være velkommen til at kontakte fjernvarmeværkets dygtige medarbejdere.

Med venlig hilsen

Ryomgård Fjernvarme